Тринадесет века българска литература том I - Иван Богданов

Тринадесет века българска литература том I
Автор: Иван Богданов
Обем: 438 стр.
Формат в мм.: 130x200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-06-15
Нашата цена: 21.12 лв
 

Двутомният труд „Тринадесет века българска литература" дава многостранна археографска и библиографска информация. Като използва метода на хронологическата съпоставимост, авторът проследява историко-фактологическото и идейно-тематичното богатство на нашата литература в събития, дати, характеристики на автори и на произведения в процеса на многовековното й развитие. С особена практическа стойност са регистрите на имена, книжовни паметници, анотирани произведения и периодични издания.

Първият том включва автори, произведения, събития и библиографски сведения за периода 681-1878 г., а вторият - до 1981 г.

Трудът на Иван Богданов е издаден за първи път от „Наука и изкуство" през 1983 г. Академичното издателство „Проф. Марин Дринов" сега го преиздава, защото той си остава ценна литературна енциклопедия.

Иван Богданов е роден на 3 април 1910 г. във Велико Търново. Завършил право в Софийския университет през 1936 г., работил няколко години като юрист, той отстояваше от 1948 г. насам, няколко десетилетия, една сякаш невъзможна кауза да бъде независим писател и учен-изследовател на „свободна практика". Тоест да бъде нормален литератор. Вечен полемист, много често оспорван и отричан, той сякаш измори своите опоненти с навлизането си в патриаршеска възраст, застави ги да го приемат или най-малко да се примирят с него. Просто ги покори с чудовищната си енергия, с мащабите на делото, с планомерността на създаване и предлагане на все нови и нови книги - все по амбициозни като замисъл и реализация.

Михаил Неделчев