Тринадесет века българска литература том II - Иван Богданов

Тринадесет века българска литература том II
Автор: Иван Богданов
Обем: 630 стр.
Формат в мм.: 130x200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-06-15
Нашата цена: 30.72 лв
 

Двутомният труд „Тринадесет века българска литература" дава многостранна археографска и библиографска информация. Като използва метода на хронологическата съпоставимост, авторът проследява историко-фактологическото и идейно-тематичното богатство на нашата литература в събития, дати, характеристики на автори и на произведения в процеса на многовековното й развитие. С особена практическа стойност са регистрите на имена, книжовни паметници, анотирани произведения и периодични издания.

Първият том включва автори, произведения, събития и библиографски сведения за периода 681-1878 г., а вторият - до 1981 г.

Трудът на Иван Богданов е издаден за първи път от „Наука и изкуство" през 1983 г. Академичното издателство „Проф. Марин Дринов" сега го преиздава, защото той си остава ценна литературна енциклопедия.

Двутомникът „Тринадесет века българска литература. Събития, автори. произведения, библиография" наистина притежава енциклопедичност и всеобхватност, надхвърлящи мащабите на всички досегашни помагала на Иван Богданов. Тук амбицията му да се изчерпи фактологично цялата проблематика всъщност очевидно прескача границите на литературната култура. Трудът е по-скоро едно изчерпващо представяне на българската писмовност - чрез описването на наследените образни и запомнените създатели на текстове. Иван Богданов разширява една традиция на отношение към старобългарската книжнина, отношение, което той представя и чрез подробните библиографски данни и по конкретни позовавания на стари изследователи.