Здравната информация като социален регулатор - Ж. Винарова; П. Михова

Здравната информация като социален регулатор
Автор: Ж. Винарова; П. Михова
Обем: 316 стр.
Формат в мм.: 200х290
Издател: ИК "Захарий Стоянов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-06-12
Нашата цена: 27.30 лв
 

В предлаганата монография са структурирани основните групи автори и потребители на медицинска и здравна инфорация и постинформационни продукти - знание, култура, мениджмънт и политика. Чрез тези информационни конгломерати се формират и динамични отношения и практики на взаимодействие, породени от здравето и болестите; регулира се социалната здравна система като елемент на обществения организъм, създават се групи от съмишленици. Днес посветените на здравето информационни потоци се разпространяват не само във физическия, но и във виртуалния свят. Битуването им в две реалности с различни носители - текстове, образи, звуци, движения, води до преформатиране на телата и неимоверно увеличава регулаторните им роли. Стават планирано публични състоянията на здрави и болни, както и на органите, които предлагат специализирани грижи и услуги, засилва се индивидуалната инициатива под формата на персонален здравен мениджмънт, достъпно е "социално одобреното знание". В такава дигитална медицинска информационна среда се пораждат взаимодействия, създават се отношения, предлагат се емоционални връзки и помощ, конструират се нови социални роли, които допълнително контролират социалните здравни практики.