Българско-френски речник - А. Манчева, Р. Бешкова, А. Чаушев, А. Маркова, Ж. Кръстева-Тончева

Българско-френски речник
Автор: А. Манчева, Р. Бешкова, А. Чаушев, А. Маркова, Ж. Кръстева-Тончева
Обем: 2104 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Колибри"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2013-12-11
Нашата цена: 87.12 лв
 

Речникът е плод на усилията и близо петгодишния труд на петима преподаватели от Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“. Създаден е по оригинална концепция, включваща елементи на съпоставително изследване на езиковата стилистика на българския и френския език, а фонетичната транскрипция на българските заглавни думи, която отразява правоговорната норма на българския език, е необходимо допълнение не само за евентуалните френски ползватели.

Словникът обхваща 70 000 заглавни думи, представляващи основния фонд на съвременния български книжовен език, както и разговорна и простонародна лексика, турцизми и диалектизми, специализирани термини от областите на хуманитарните науки, точните науки, техниката, правото, икономиката, медицината, биологията, изкуството, политиката и спорта. Представени са и голям брой нови думи и значения, навлезли в езика през последните двадесетина години.

Речникът е необходимост за изучаващите задълбочено френския език – ученици от горните класове на езиковите гимназии и студенти романисти, – за преподавателите, преводачите и всички, които се интересуват от проблемите на лексикографията.