Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България. Избрани студии. Том 2 - Любомир Миков

Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България. Избрани студии. Том 2
Автор: Любомир Миков
Обем: 396 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2014-02-05
Нашата цена: 20.16 лв
 

Студиите в този том, както и в първия, имат интердисциплинарен характер и се отличават с широк тематичен обхват. Макар и твърде разнообразни в тематично отношение, те са обединени от пронизващия ги в една или друга степен суфизъм – едно от най-сложните и най-устойчивите течения в историята на исляма и ислямската култура. В тома са включени 14 студии, публикувани в различни научни издания (списания и сборници). Те също са допълнени и основно редактирани. Изданието съдържа 10 плана, както и 206 цветни и черно-бели фотографии, повечето от които са направени от автора и са представени в общо приложение. Полезен за българския читател е и приложеният подробен речник на турско-арабско-персийските термини и названия, срещащи се в двата тома. Книгата е предназначена за студенти, докторанти хуманитаристи и всички, които се интересуват от османското културно наследство (архитектура и изкуство), съхранено до днес в България.