Проблеми на общата лексикология. Том 3 от Българска лексикология и фразеология - Иван Касабов

Проблеми на общата лексикология. Том 3 от Българска лексикология и фразеология
Автор: Иван Касабов
Обем: 266 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2014-02-05
Нашата цена: 14.40 лв
 

Книгата не е в наличност
„Проблеми на общата лексикология“ е трети том от проекта „Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност”. Книгата е композирана в две части. В първата част се разглеждат основните проблеми на общата лексикология: думата като основна единица на езиковата знакова система, общата й семантична характеристика, лексикалното й значение и типовете значения, типове значения на думата и типовете лексикографски дефиниции, методите за изследване на значението й. Централна тема на втората част е обосноваването на семиотичен модел на думата-знак. Специално са разгледани разнообразните системно-структурни отношения в лексиката. Подробно са обсъдени специфичните проблеми на арбитрарността и мотивираността на езиковия знак, както и така наречената вътрешна форма на думата. Последната глава се занимава с отношенията между идиолектно, социолектно и реторично в езика и с резултатите от техните взаимодействия – езикова култура, кич и просторечие.