Управление на човешкия капитал във фирмена среда. Социоантропологична и мотивационна детерминираност - Аделина Миланова, Павлинка Найденова

Управление на човешкия капитал във фирмена среда. Социоантропологична и мотивационна детерминираност
Автор: Аделина Миланова, Павлинка Найденова
Обем: 116 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-02-05
Нашата цена: 8.64 лв
 

Книгата предлага модерна визия за управлението на човешкия капитал в бизнес единиците. Идеята е новаторска за България. Установява се закономерна връзка между социоантропологичната детерминираност на процеса на управление на човешкия капитал във фирмата и прилаганите мотивационни техники за реализиране на успешна фирмена организация и ефективно фирмено управление. Характеризирани са концептуални версии за изграждане на адекватен, пазарно и конюнктурно съобразен мотивационен панел за фирмено управление, като се посочва, че при съвременните фирмени условия в България и при съответните организационни културни измерения на бизнес единицата е възможно да се изработят и задвижат мотивационни механизми за обвързване на стратегията на фирмата с оперативните ú действия, което обуславя промяна в качеството на управлението на човешкия капитал, синхронизирано с измененията на бизнес средата. Условие за иновационна идентичност на фирмата и нейно съществено конкурентно предимство е и реализацията на актуалната концепция за тотално управление на качеството (TQM), която е пряко обвързана с ефективното управление на човешкия капитал на фирмата. Изследването на фирменото поведение в динамика показва, че е необходимо организационната култура и адекватното разработване на мотивационни панели да се възприемат като съществени елементи на общите и оперативни фирмени стратегии, чийто фундамент е управлението на човешкия капитал в цялото му многообразие и многофункционалност.