Екзистенциализмът и философията на живота. Генезис развитие и основни представители. Том първи - Кирил Палешутски

Екзистенциализмът и философията на живота. Генезис развитие и основни представители. Том първи
Автор: Кирил Палешутски
Обем: 1026 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Бон"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2014-03-20
Нашата цена: 36.40 лв
 

Книгата е плод на „потреса” и „шока”, който авторът ù изпитва през 1982 г., когато прочита есето на Албер Камю „Митът за Сизиф”.

Проследява се генезиса на възникването на екзистенциалната философия, който, според автора, се намира в древна Индия. Накратко са разгледани екзистенциалните проблеми в гръцката и християнската философия, след което се прави подробен анализ на философията на Паскал, Шопенхауер, Киркегор, Ницше, Бергсон, Унамуно, Ортега-и-Гасет, Бердяев, Хайдегер, Ясперс, Сартр и Камю. За да се спази приемствеността, има два екскурса, в които се прави тезисно изложение на философията на Декарт и Кант.

Авторът се е опитал да сведе сложните философски проблеми във вид, който да е разбираем за читателя, като всяка глава на книгата завършва с изводи.

Очаква се вторият том на книгата да излезе през 2016 г. В него на основата на Източната философска и религиозна мисъл, изследванията на квантовата физика и постиженията на парапсихологията, авторът търси отговор на основните екзистенциални въпроси, поставени още от древните Упанишади: откъде идваме, кои сме и къде отиваме?