Основи на маркетинга на услугите - Ваня Сланчева-Банева

Основи на маркетинга на услугите
Автор: Ваня Сланчева-Банева
Обем: 176 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Рива"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-10-18
Нашата цена: 10.92 лв
 

Книгата изяснява маркетирането на услугите в теоретичен и практически план. Запознава с характерните черти на услугите и с техния разширен маркетингов микс, който освен елементите „продукт“, „пласмент“, „цена“, „промоция“, включва и „процес“, „предметна среда“ и „персонал, потребители и посетители“. Разглежда се и обновяването на маркетинг-микс рамката на услугите, като е добавен и осми елемент – „производителност и качество“, който по-добре изяснява създаването, предлагането, изпълнението и управлението на услугата съобразно с удовлетвореността на потребителите.

„Основи на маркетинга на услугите“ предлага основните знания, които са полезни както за обучаващите се, така и за практикуващите при маркетиране и управление на услуги в различни браншове.

Ваня Сланчева-Банева (1976, София) завършва „Икономика и управление на търговията” в Университета за национално и световно стопанство (1999). Защитава докторска дисертация на тема „Стратегическо прогнозиране със сценарии в търговията” (2005). Преподава „Маркетинг на услугите”, „Маркетингов мениджмънт”, „Маркетингови анализи“, „Маркетингови политики“, „Бизнес маркетинг“.