Книга на мълчанието/двуезично издание - Борис Христов (превод на английски от поета Джон Хамилтън)

Книга на мълчанието/двуезично издание
Автор: Борис Христов (превод на английски от поета Джон Хамилтън)
Обем: 112 стр.
Формат в мм.: 140х190
Издател: ИК "Рива"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-12-18
Нашата цена: 8.19 лв
 

...

Загърнати в парцали от мъгли къде отива
сляпата тълпа, която се представя за човечество?...
Следи наоколо от хиляди посоки -
и ни следа от Пътя.

---

Wrapped up in shreds of fog, where does the blind

mob go, which passes itself off as humanity?..

All around - tracks from a thousand directions,

but not one track from the Road.

...

Навсякъде в небето примки и капани -
богослужебни знаци, псалми и бръмчене.
Навсякъде край нас спасителни камбани...
И ни една душа спасена.

---

Everywhere in the sky snares and wiles –

liturgical signs, psalms and buzzing.

Everywhere beside us, saving bells...

And not a single soul saved.

...

Ще ни се каже Отговорът, но когато
душата литне от угасналото тяло
и чуем как свистенето на тишината
заема мястото, върху което сме живели...

---

The Answer will be told to us, but when

the soul flies out the extinct body

and we hear how the whistling of quietness

occupies the place, in which we lived...