Българско-руски срещи в литературата на XIX-XX век. - Иван Радев

Българско-руски срещи в литературата на XIX-XX век.
Автор: Иван Радев
Обем: 300 стр.
Формат в мм.: 167х237
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-03-16
Нашата цена: 17.28 лв
 

Включените в тази книга студии и статии са писани от автор, който се занимава с личностите и явленията на българската литература от XIX–XX в., а не от представител на сравнителното литературознание и/или русистиката. Всъщност националната проблематика е отправната точка във всеки от текстовете. Наблюденията и изводите нямат претенцията да налагат собствени представи и намеса в йерархизациите на засяганите поети и белетристи на руската литература. В този смисъл произтичащите изводи в предлаганите страници, ако имат някакво значение (дано!), то е еднопосочно ориентирано към процесите на даденото време в българската литература. Нито в своята цялост, нито с отделни свои части, предлаганото издание няма претенцията да обобщава явлението „българска – руска литература“ като процес, да очертава етапи и степен на тяхната овладяност. Отделните текстове са писани „на парче“, било като израз на определени конкретни потребности, било като възникнала възможност за изводи чрез попадения на архивни материали, открояващи се успоредици, недовидяни аспекти и т.н. Заложено е предимно на проговарящите автентични факти, останали досега в гънките на общата картина.