Езикови ресурси и технологии за български език - Колектив

Езикови ресурси и технологии за български език
Автор: Колектив
Обем: 312 стр.
Формат в мм.: 167х237
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-03-16
Нашата цена: 11.52 лв
 

Сборникът „Езикови ресурси и технологии за български език“ съдържа студии и статии, които представят научни и научноприложни резултати, получени в рамките на участието на Секцията по компютърна лингвистика в Института за български език при БАН в международните проекти CESAR: Централно- и южноевропейски езикови ресурси и ATLAS: Система за създаване и поддържане на съдържание, базирана на езикови технологии.

Представени са разнообразни езикови ресурси (едно- и многоезикови корпуси, анотирани и паралелни корпуси, речници, лексикално-семантични мрежи и др.) и програми за обработка на езика. Езиковите ресурси и технологии са приложими в разнообразни социално ориентирани софтуерни решения и технологични продукти – говорещи устройства за незрящи; програми за автоматично резюмиране на множество документи, написани на различни езици; приложения за гласово търсене; програми за автоматичен превод в специализирани тематични области и за разнообразни двойки езици; интелигентни асистенти за извличане на важна информация от интернет, съобразена с различни потребителски интереси, и много други.

Изданието е предназначено за изследователи (лингвисти, компютърни лингвисти, математици и информатици), частни и бизнес потребители на езикови ресурси и технологии, както и за всички, които проявяват интерес към съвременните езикови технологии.