Еднолични търговски дружества - Георги Стефанов

Еднолични търговски дружества
Автор: Георги Стефанов
Обем: 416 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Труд и право"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-05-12
Нашата цена: 18.02 лв
 

Книгата разглежда правното положение, икономическите и управленските проблеми на двата най-разпространени вида капиталови търговски дружества у нас – ЕООД и ЕАД. Изследвани са общи за тях корпоративни и организационни въпроси. Анализирани са създаването, управлението и представителството им. Представени са хипотезите на тяхното преобразуване, прекратяване и ликвидация. Специално внимание е обърнато на дружествата с държавно и общинско участие в капитала. Анализирана е практиката на българските съдилища и на Съда на Европейския съюз.

Целева аудитория: Практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти и консултанти; търговци; мениджъри; преподаватели и студенти по право и икономика.