Растеж накъде? Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж - Благовест Георгиев

Растеж накъде? Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж
Автор: Благовест Георгиев
Обем: 396 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Парадигма"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-06-06
Нашата цена: 16.38 лв
 

Благовест Георгиев изследва ирелевантността на различни модели на икономически растеж от гледна точка на противоречието между оскъдността на ресурсите и „силата на населението" (Малтус). Това противоречие е усилено от целта на свободния пазар - печалбата, чието максимизиране неизбежно преминава през конвейрното производство на стоки и услуги за масова консумация, консумация самоцелна, подчинена на печалбата, а не на реални потребности на хората.

...най-забележителните неща в тази книга са преди всичко мащабът на авторовия поглед и на следващо място, вещината, с която той изпълнява задачата си.
...паметта ми не ми подсказва за препратка към подобен труд у нас. Работа, в която не е забравено, че икономиката е социална наука и че икономическата практика иманентно продуцира неизбежни социални последици. Георгиев неотклонно се придържа към тази линия, защото само така хората могат да оценят същността и проявленията на действието на една или друга икономическа система, която е определяща и решаваща за техния начин на живот.

доц. д-р Йордан Дойков