Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXI - Колектив

Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXI
Автор: Колектив
Обем: 438 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Изток Запад"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-07-20
Нашата цена: 17.29 лв
 

Свитък XXI на Архив за средновековна философия и култура се състои от четири основни части.

В първата са представени текстове, четени пред лятната школа на EGSAMP, проведени под името "Битие и свобода. Метафизични основи на средновековната философия" през юли 2014 г. в гр. Елена, България.

Във втората част намират място статии и превод, предоставени на редакцията в хода на 2014 г.

В третата част са публикувани два текста, които са по-скоро косвено вгледани в Средновековието, но играят значима методологична роля и за философското изследване на Средните векове.

В четвъртата част са публикувани два доклада, четени на юбилейното тържество по повод 30-годишнината от началото на лятната школа в Елена, рожденото място на българската школа за философска медиевистика, 25-годишнината от основаването на дисциплината "Философия на Средновековието и Ренесанса" във Философския факултет на СУ и 20-годишнината от основаването на Архив за средновековна философия и култура.