Особености на рекламния език и стил. Лексикален аспект - Валентина Бонджолова

Особености на рекламния език и стил. Лексикален аспект
Автор: Валентина Бонджолова
Обем: 276 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Фабер"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-08-04
Нашата цена: 13.65 лв
 

Валентина БОНДЖОЛОВА е преподавателка по съвременен български език в катедра „Съвременен български език” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Докторската й дисертация е на тема „Прояви на оказионалност в медийното пространство” (2007). Научните й интереси са в областите лексикология и лексикография (вкл. неология и неография), език и стил на медиите и рекламата, езикова игра, развой на българската предложна система.

Авторка е на монографиите (Не)съществуващи думи: оказионалното слово-творчество (2007), В света на българските предлози (2007), (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст (2009), на Неологичен речник (2003), както и на над 80 статии и студии в български и в чуждестранни издания. Съавторка е на Съвременен тълковен речник на българския език (1994) и на Речник на новите думи в съвременния български език (1999), на учебници по български език за чужденци, на други учебни помагала.

Книгата е съставена от проучвания, посветени на различни въпроси за функционирането на думите и фразеологизмите в рекламните текстове. На базата на богат илюстративен материал се очертават и анализират отделни семантични и стилистични особености, регистрират се и се описват разнообразни процеси и явления, за да се постигне панорамен преглед на рекламния език и стил с акцент върху спецификата на лексико-фразеологичното ниво и на езиковата игра.