Комплект работни листове по история и цивилизация за 11. клас. - проф. д-р Искра Баева, проф. д-р Евгения Калинова

Комплект работни листове по история и цивилизация за 11. клас.
Автор: проф. д-р Искра Баева, проф. д-р Евгения Калинова
Обем: 96 стр.
Формат в мм.: 200х260
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-08-27
Нашата цена: 6.37 лв
 

Комплектът работни листове по история и цивилизация за 11. клас е създаден, за да подпомогне и улесни подготовката на единадесетокласниците по този учебен предмет; да доразвие и усъвършенства уменията им за работа с различни исторически документи; да ги научи да използват и прилагат наученото в работата с различни исторически факти и събития.

Помагалото е съобразено с учебното съдържание на всички утвърдени от МОН учебници по история и цивилизация за 11. клас. Акцентът е поставен върху ключови теми от учебното съдържание на задължителната подготовка, като включва и задачи, които са ориентирани към ученици с изявени интереси към историческата наука. В съдържателно отношение те са обвързани и с темите от българската история, които са включени в учебно-изпитната програма за ДЗИ по история и цивилизация.

Работните листове предлагат на учениците:

- систематизирано учебно съдържание по всяка от темите;

- провокиращи мисленето въпроси и задачи;

- тълкуване на изображения и писмени текстове, ориентирано към решаване на проблеми;

- стратегии за проучване и анализиране на нова историческа информация.

Работните листове дават възможност на учителите да:

- разполагат с набор от материали и задачи, чрез които да развиват и усъвършенстват у учениците компетентности с практическа приложимост;

- извършват лесно текуща проверка на усвоените знания и умения по отделните теми от учебното съдържание.

В началото и в края на помагалото са предложени по два варианта на тестове за проверка на входното и изходното равнище на знанията и уменията на единадесетокласниците, както и ключ с верните отговори.