Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890-2010 Т.4. Рецензии, отзиви коментари - Розалия Бикс, Анелия Янева, Румяна Каракостова

Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл 1890-2010 Т.4. Рецензии, отзиви коментари
Автор: Розалия Бикс, Анелия Янева, Румяна Каракостова
Обем: 768 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Гея-Либрис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-09-02
Нашата цена: 31.85 лв
 

Последният IV том от започналата през 1995 година проектна поредица на изследователска група „Музикален театър“ към Института за изследване на изкуствата – БАН е концептуализиран като първи опит за обзорно изследване на публикациите за опера, балет, оперета и мюзикъл в специализирания и периодичния печат в България за 120 годишен период. Акцентът е върху конкретните оценки на внушителен брой автори (не само оперативни критици и музиколози), успели убедително да посочат както творческите постижения в реализираните на българска сцена оперни, балетни, оперетни и мюзикълни постановки, така и проблемите на българския музикален театър като цяло.

По-подробно и чрез авторски текстове се анализират някои представителни за жанра заглавия – 49 оперни, 45 балетни, 35 оперетни и 26 мюзикълни, чиито постановки са допринесли за професионалното израстване на трупите и формирането на цялостния облик на музикално-сценичния репертоар в България.

С идеята да се съхранят сведенията за написаните през периода 1890–2010 рецензии, статии, отзиви и критични материали, съоб­щения, юбилейни сборници и краеведски издания, предлаганото изследване цели да осветли процеса в развитието, утвърж­да­ването и обществения резонанс за музикално­-сценичните жан­рове в България в хронологичните рамки на три века.