История на средновековния свят. Възходящо средновековие - Йордан Николов

История на средновековния свят. Възходящо средновековие
Автор: Йордан Николов
Обем: 730 стр.
Формат в мм.: 145х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-09-14
Нашата цена: 22.08 лв
 

Второто преработено и допълнено издание на „История на Средновековния свят" описва епохата от зараждането на средновековните градове до откриването на Америка през 1492 г. Това е един от най-интересните периоди в развитието на човешкото общество, отбелязал върхови постижения в областта на цивилизацията и културата. Зародили се градовете, превърнали се в центрове за нов духовен живот, на занаятчийска й търговска дейност. Развила се урбанизацията. Бил даден тласък на финансите, на банковото дело. Започнало откриването на университетите, в които се подготвяли интелектуалците, извършили научните открития. Дейците на Възраждането развили до непознати висоти историята, философията, политологията, етиката, както и живописта, скулптурата, архитектурата, белетристиката, поезията.

В значителна степен е обогатено съдържанието на тома. В дял първи са включени темите: „Съсловно-представителна монархия", „Дипломатически контакти" и „Ересиарси, еретици, ереси", а в дял втори - „ Московско велико княжество" и „Византия по пътя на катастрофата". Наново е написана „Османска империя - възникване и развой" и е добавена частта „Освободителни борби на балканските народи". Подобрения са внесени в транскрипцията на имената. Добавен е научен апарат. Съкратени са някои страници. Задълбочено е описанието на събития и лица. Усъвършенстван е анализът на обществените явления.

Новото издание на „История на Средновековния свят. Възходящо средновековие" е предназначено не само за студенти, към които е адресирано, но и за учители, научни работници, общественици и всички, които се интересуват от средновековното минало на човечеството.

Проф. д.и.н. Йордан Николов е преподавател в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Чете лекционен курс "История на средните векове".
Води спецкурсове: "Историография на средновековната обща история", "Извори и изворознание на общата медиевистика", "Проблеми на Възраждането", "Средновековна цивилизация", "История на религиите и църквите".
Чете лекции в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и неговите филиали в Смолян и Кърджали.

Обнародвал е следните по-важни трудове:

Ересите в Западна Европа XII - XIII в. (Социалнополитически проблеми). С., 1989;
Увод в общата медиевистика. С., 1994;
История на Средните векове (Предварителни въпроси). С., 1994;
История на средновековния свят. Т. 1-2. Стара Загора, 1994;
История на средновековния свят. Късно средновековие. С., 1999.
В съавторство е издал: Средновековният свят. Кратък справочник. С., 2000.

Публикувал е повече от 300 студии, статии и съобщения в българския и чуждестранния печат.