Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности - Памела Депонио, Кристин Макинтайър

Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности
Автор: Памела Депонио, Кристин Макинтайър
Обем: 168 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Изток Запад"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-10-22
Нашата цена: 12.74 лв
 

Как се справяте с предизвикателството да преподавате на деца със специфични обучителни трудности?

Много деца изпитват затруднения, които влияят върху способността им да учат у дома и в училище. За някои се смята, че изпитват специфични обучителни трудности като дислексия или диспраксия, но при други се проявяват цял спектър от индикатори, които пресичат границите на конкретните „разстройства“. Авторите на тази практически ориентирана книга твърдят следното: „Ако искат да предлагат подходяща подкрепа, учителите трябва да погледнат отвъд етикета, за да оценят детето в неговата цялост.”

Тази книга:

•насърчава учителите да разглеждат децата като отделни личности, а не да се опитват да ги напасват към готов набор от индикатори;

•посочва припокриването на индикаторите на различните специфични обучителни трудности;

•разглежда процеса на оценяването;

•обяснява последиците от затрудненията на децата;

•предлага изпитани и проверени стратегии, подпомагащи приобщаващото образование

Всички учители, помощник-учители, координатори по специални образователни потребности и студенти, които желаят да придобият учителска правоспособност, ще установят, че тази книга е изненадващо достъпно четиво.