Българско-Латински речник - Василена Стойкова Тодоранова

Българско-Латински речник
Автор: Василена Стойкова Тодоранова
Обем: 312 стр.
Формат в мм.: 142х197
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-12-12
Нашата цена: 11.52 лв
 

„... Този речник е първото по рода си издание в България. […] Той ще бъде изключително полезен за всички, които изучават латински в посока на задълбочаване и уплътняване на лексикалните си знания. Ще допринесе за разбирането на значенията, а с това – и за уместната употреба на възприеманите в родния ни език чуждици. За специалистите, чието изразно средство е словото, ще бъде и интересно, и полезно да открият произхода, многообразието и развитието на значенията на редица понятия от родния ни език...“

„...Речникът би бил много полезен за тези, които се занимават с изследвания в областта на лексикологията, фразеологията, словообразувателната семантика и историята на съвременните езици.

доц. д-р Недялка Георгиева, СУ „Св. Кл. Охридски“

За първи път по нестандартен начин е обхваната латинската лексикална система, като е актуализирана информацията въз основа на състоянието на съвременния български език...“

доц. д-р Пепа Лунгарова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“