Словото - писмото - литературата. Очерци по социология на съвременната култура - Борис Дубин

Словото - писмото - литературата. Очерци по социология на съвременната култура
Автор: Борис Дубин
Обем: 474 стр.
Формат в мм.: 150х210
Издател: ИК "Пергамент"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-12-29
Нашата цена: 18.20 лв
 

Тази книга е сборник от текстове, писани в различно време, с различни адресати и съдържащи различни интонации, но единни, що се отнася до научните интереси на автора. С изключение на няколко статии, останалите статии, включени в книгата, са от 90-те години. Повечето от текстовете са писани по конкретен повод - доклади, статии за тематични броеве на специализирани списания и сборници, или като рецензии за книги.

Обединяващото в тази книга не е хронологията на текстовете, които включва, а темите и проблемите, които разработва и които са отразени в заглавието й. Статиите, включени в настоящия сборник, се появяват в резултат от изследователския интерес на автора към проблема за социологията на съветското и постсъветското общество с неговите културни ресурси и социална динамика, които тематично са свързани с разработваната тема за интелигенцията и съвременната ситуация в Русия, както и с разработването на проблема за политическата власт и мобилизационната култура, междупоколенческите отношения, регионалните аспекти на социалната стратификация, проблема за средствата за масова комуникация.