Сувън - Въпроси на простото - Хуанди Жълтият Император

Сувън - Въпроси на простото
Автор: Хуанди Жълтият Император
Обем: 328 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Шамбала"
Мека подвързия
Дата на включване: 2015-12-29
Нашата цена: 13.65 лв
 

Канонът на Жълтия Император за вътрешното (Нейдзин) е най-древният китайски теоретичен трактат по медицина (III-II или II-I в.пр.н.е.).

Текстът е построен под формата на диалози между ХУАНДИ (Жълтият Император), митичният китайски император, културният ге-рой, един от родоначалниците на китайската нация, и шест негови сановници. В трактата са формулирани представите за строежа и функционирането на човешкия организъм:

* шестте “плътни” янски органа (джан) и шестте “кухи” ински органа (фу) като функционални системи

* взаимодействието между органите чрез парафизиологичната система Дзин Ло - главните и второстепенните меридиани, по които се движи жизнената енергия (ци)

* трансформацията на жизнената енергия ци в организма, обмена на нейните различни видове с външната среда чрез хранене, пиене, дишане, и чрез биологично активните (акупунктурни) точки

* външните и вътрешните патогенни фактори, които се проявяват в определени качества на енергията

* функционирането на организма и космоса съгласно закономерността Ин Ян и петте елемента (У Син)

* зависимостта на жизнената дейност на организма от космическите ритми

* болестите като следствие на десинхронизация на ритмите на организма и природата или прекомерно усилване или отслабване на функционалните системи на организма

* взаимозависимостта и неразривната връзка на физиологичните и психическите аспекти на жизнената дейност