Помагало по данъчно право - Ганета Минкова, Нина Чилова

Помагало по данъчно право
Автор: Ганета Минкова, Нина Чилова
Обем: 340 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2016-01-11
Нашата цена: 12.90 лв
 

Учебното помагало е разработено с цел да помогне студентите по „Право" във висшите училища, както и за други специалности в областта на икономиката и финансите, в чиито учебни планове е включена дисциплината „Данъчно право". То би представлявало интерес и за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит по „Публичноправни науки", докторантски изпит или кадидатстване за заемане на длъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно за практикуващи юристи и за граждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни задължения.

Всяка от разработените теми съдържа план, посочване на нормативната уредба, на препоръчителната литература, основни понятия, въпроси, тест и казус. Освен това са посочени и актове на Конституционния съд, Върховния административен съд и на административните съдилища.

Професор д-р Ганета Минкова завършва „Право" в СУ „Кл. Охридски" през 1985 г. През май 1990 г. Ганета Минкова защитава дисертация пред Института за държавата и правото на БАН и получава научната и образователна степен „доктор", след което е назначена за научен сътрудник в ИДП при БАН. През периода на аспирантурата води семинарни занятия по финансово право в ЮФ на СУ „Климент Охридски".

Ганета Минкова е заемала различни административни длъжности: съветник в отдел „Правен" на Министерския съвет, началник на отдел „Нормативни актове" в дирекция „Държавно юрисконсултство" в Министерството на финансите, главен секретар на Министерството на външните работи. От 1993 г. до настоящия момент е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

Професор Минкова е била хоноруван преподавател в различни университети: СУ „Св. Климент Охридски", НФК, УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски".