Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина - Иван Вутов

Петрографски и петрохимически изследвания на магмените скали в Стара планина
Автор: Иван Вутов
Обем: 224 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Нов български университет"
Мека подвързия
Дата на включване: 2016-01-13
Нашата цена: 18.20 лв
 

Стара планина е единствена по рода си в България с богато разнообразие на типове и видове скали. Тя е итересна и от гледна точка на наличие на ценни видове полезни изкопаеми.

В изследването си Иван Вутов изяснява видовата принадлежност на скалите от различни магматически комплекси, определя абсолютната и относителната възраст на жилните и дайкови скали. Търси генетичната възка между магматизма и минерализацията и определя характера на родоначалната магма. Разграничава скалите по степен на алкалност.

Иван Вутов извършва целенасочени петрографски и петрохимични изследвания на магматическите комплекси Етрополския, Вършецко-Берковския, Литаково-Зверинския, Златишко-Тетевенския, Твърдишкия, комплекса на алкалните скали от с. Сеславци, Бухово и Свидня и Белоградчишко-Кулския комплекс.

Трудът е обемист, съдържащ данни от лабораторни, теренни изследвания и анализи на стотици скални образци от Стара планина.