Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов -

Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов
Автор:
Обем: 566 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2017-02-01
Нашата цена: 16.32 лв
 

Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и чужбина, посветени на теми, близки до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – българската литература през ХVІІІ – ХХ век, с особени акценти върху конструирането на идентичностите, ролята на националната митология и имагологията, на знанието и емоциите при формирането на националната идентичност, важността на превода като културен трансфер през епохата на преход към Новото време, както и значението на отделните личности. В обединените в сборника текстове изследваните явления са анализирани в техния балкански и европейски контекст, съобразени са с най-модерните тенденции в науката и несъмнено ще допринесат за доближаването до сложните процеси на изграждането на съвременната ни култура.