Традиционните празници в състояние на промяна - Гатя Симеонова

Традиционните празници в състояние на промяна
Автор: Гатя Симеонова
Обем: 207 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-10-27
Нашата цена: 8.16 лв
 

Този труд е посветен на някои теоретични проблеми на българските празници. Това са проблемите за видовете празнични календари, за състава, структурата и функциите на традиционния празничен календар, представляващ най-старинния слой на българската празничност, както и проблеми, отнасящи се до приемствеността и до насоките на промяна, обхванала нашия празничен живот.
В обширен преглед за състоянието на проучванията върху празниците, научният интерес към тях е проследен от зараждането на народонауката, като е отделено специално внимание на идеите, мотивите и резултатите от събирателската дейност на първите наши етнографи. Приложена е обширна библиография, която е очевидно доказателство за научните постижения в тази насока.

Книгата би могла да се ползва като помагало от студенти по етнография (етнология), културология, социология. Тя е насочена и към онзи по-широк кръг от читатели, които се интересуват от традиционната култура на своя народ.