Българско-италиански речник. Осъвременено и допълнено издание - М.Кавалето-Петрова, С.Тодоров

Българско-италиански речник. Осъвременено и допълнено издание
Автор: М.Кавалето-Петрова, С.Тодоров
Обем: 736 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2015-04-04
Нашата цена: 36.40 лв
 

ПРЕДГОВОР

Освен обичайните цели, характерни за подобен род речници, съставителите са си поставили и една допълнителна задача - в рамките на предвидения обем да обхванат възможно по-пълно не само общоупотребителната част от лексиката на съвременния книжовен език, но и известен брой остарели, редки и диалектни думи. Това е осъществено с оглед да бъдат улеснени в голяма степен както българските студенти италианисти при упражненията им с художествени текстове, така и италианските преводачи на българска литература.

Включени са и термини от различни области на знанието, неологизми и думи от обществено-политическия живот и бита. От чуждиците са застъпени предимно тези, които имат широко разпространена употреба или са приети като специални незаменими термини.