Тайни общества и комунизъм. Secret Societies and Communism - Зоя Андонова

Тайни общества и комунизъм. Secret Societies and Communism
Автор: Зоя Андонова
Обем: 252 стр.
Формат в мм.: 203х250
Издател: ИК "Университетско издателство Св. Климент Охридски"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2017-12-06
Нашата цена: 31.85 лв
 

Зоя Андонова е родена в Перник. Завършила е философия в СУ "Св. Климент Охридски" и дълги години работи в Института по философия при Българската академия на науките, където защитава докторат върху "Светогледа на българина в следосвобожденския период". След промените от 1989 г. тя се отдава на журналистическа дейност и става главен редактор на в. "Македония", а днес и на списание "България Македония". Автор е на книгите "Творецът и неговият свят", "Откраднати мигове", "Философски студии", "Масонство и масони в България" и стотици статии в периодичния печат.

Втората ѝ книга "Тайни общества и комунизъм" разширява обхвата на изследване на масонството, но този път в Турция, Гърция, Румъния, България и Русия. Авторката обстойно анализира и връзката между масонството и комунизма, проблем, по който у нас се мълчи, и делата на масоните Иван Войнов и Владо Рилски. В изданието има и много нови и неизвестни документи и факти за ролята и влиянието на тайните общества, и по специално на ложата "Бене Брит" у нас, преди подписването на Парижкия договор след Втората световна война, даващ категоричен отговор на въпроса "Кой спаси българските евреи?".

Zoya Andonova was born in Pernik. She graduated in philosophy from Sofia University "St. Kliment Ohridski" and for many years she worked at the Institute for Philosophical Research at the Bulgarian Academy of Sciences where she defended her doctoral thesis "Bulgarians view of life in the post-liberation period". After the political changes in Bulgaria in 1989, she devoted herself to journalism and became editor-in-chief of the Macedonia newspaper, and later on, till now-of the Bulgaria Macedonia periodical as well. She is the author of several books: The Artist and His World, Stolen Moments, Philosophical Studies, Freemasonry and Masons in Bulgaria, and of hundreds of articles in periodicals.

Her second book, Secret Societies and Communism, expands the scope of the study of Freemasonry, spreading this time to Turkey, Greece, Romania, Bulgaria and Russia. The author analyses thoroughly the relationship between Freemasonry and Communism, a problem on which people keep silence in Bulgaria, as well as the life-work of the Masons Ivan Voynov and Vlado Rilski. The readers will find in this book many new and unknown documents and facts about the role and influence of the secret societies, especially of the Bnei Brit Masonic lodge in Bulgaria, before the signing of the Paris Treaty after World War II, giving a definitive answer to the question "Who saved the Bulgarian Jews?".