Въведение в социологията на Макс Вебер - Румен Даскалов

Въведение в социологията на Макс Вебер
Автор: Румен Даскалов
Обем: 312 стр.
Формат в мм.: 140х215
Издател: ИК "Изток Запад"
Мека подвързия
Дата на включване: 2018-01-20
Нашата цена: 15.47 лв
 

Тази книга идва като резултат от дългогодишни занимания с творчеството на класика на съвременната социология – немския социолог Макс Вебер (1864–1920). Тя се състои от две основни части. В първата се разглеждат теоретичните и методологическите възгледи на Вебер и някои негови базисни социологически понятия и концепции. Втората е посветена на „специалните“ социологии на господството, правото, религията и концепцията за капитализма. Като цяло книгата е ориентирана към no-систематичните съчинения на Вебер и се опира най-вече върху капиталния му труд „Стопанство и общество“, но са използвани релевантни моменти и от другите му основни трудове.

Предлаганата книга е компромис между общо въведение в творчеството на Вебер и по-специализирано третиране на някои проблеми в него, а също запознаване с дискусиите, водени около тях. Според автора едно по-специализирано съчинение за Вебер и задълбочаването в детайли у нас би представлявало интерес само за тесен кръг. Вместо това той се насочва към по-широка аудитория – както учени и студенти, така и хора с интерес към социалното.

РУМЕН ДОНЧЕВ ДАСКАЛОВ

1 юли 1958 г., Стара Загора

професор в Нов български университет

редовен гост-професор в Централно европейския университет в Будапеща

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2008 – професор в Нов български университет

2005–2008 – доцент в НБУ

от 1999 – доцент (от 2006 – професор) в Централно европейския университет в Будапеща

2003 (пролетен семестър), 2000 (пролетен семестър) – гост-професор в Университета на Калифорния- Бъркли