Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност - Колектив

Неравенства и социална (дез)интеграция: в търсене на заедност
Автор: Колектив
Обем: 608 стр.
Формат в мм.: 168х240
Издател: ИК "Изток Запад"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2018-03-10
Нашата цена: 22.75 лв
 

С този сборник ние засвидетелстваме своето дълбоко уважение към колегата, учения, приятеля и гражданина проф. Румяна Стоилова и изразяваме нашето признание за значимата й роля за развитието на българската социология и утвърждаването на нейния международен авторитет.

По повод юбилея на проф. Стоилова учени от България и чужбина дискутират важни проблеми от развитието на съвременните общества и социологическата наука:

* Предизвикателствата на глобализацията и постсоциалистическата трансформация;

* Взаимовръзката между интеграция, девиантност и социално изключване;

* Образователните неравенства и преходите към заетост;

* Политиките и практиките на младежката (не)сигурност на пазара на труда;

* Социалното конструиране на полови различия и модели на поведение;

* Възможностите за социологически рефлексии върху различни социални феномени;

* Методологията и конструирането на изследователския инструментариум;

* Миналото, настоящето и бъдещето на социологията.