България в Европейския съюз през погледа на общините - Милица Йорданова

България в Европейския съюз през погледа на общините
Автор: Милица Йорданова
Обем: 218 стр.
Формат в мм.: 167х237
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 2018-03-31
Нашата цена: 19.20 лв
 

Настоящият труд е опит да се представят практически знания за участието на представителите на българските общини при изготвянето и прилагането на решенията на ЕС. Изследването цели детайлно запознаване с тематиката, тъй като информираността е важна от гледна точка на ефективното членство на България в ЕС. Направените изводи и препоръки могат да бъдат използвани в работата на българската делегация в състава на Комитета на регионите, при номинирането на кандидати за кметове и общински съветници, при управлението на общините с цел подобряване дейността по прилагане решенията на ЕС и най-вече за подготовката и изпълнението на проекти, финансирани с европейски средства.

Изказаните мнения и предложения от автора не ангажират институцията, в която той работи към настоящия момент.