Унгарски имена на български: транскрипция, съответствия - Йонка Найденова

Унгарски имена на български: транскрипция, съответствия
Автор: Йонка Найденова
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 140х215
Издател: ИК "Изток Запад"
Мека подвързия
Дата на включване: 2019-01-13
Нашата цена: 13.65 лв
 

Книгата има научно-приложен характер и е първи опит за по-обстойно и системно представяне на унгарските имена на български език. Включени са както собствени имена (лични и фамилни), така и по-известни чужди имена. Географските имена са представени с оглед на тяхната значимост за историята и културата на Унгария във и извън нейните граници. В обобщителна таблица са изведени основните принципи на транскрибиране на унгарските имена на български. В речниковата част след унгарското име се посочва неговата транскрипция, следвана от българското му съответствие. Предават се и различията в произношението и наименованието на важни географски обекти в другите европейски държави. Имената са предадени според общоприети правила и книжовни норми. Това прави от изданието полезно практическо помагало при изговор, писане и превод, допринася за постигане на сравнително уеднаквена транскрипция на унгарските имена на български и за преодоляване на колебанията и грешките.

Йонка Найденова завършва унгарска филология в Будапещенския университет (1977). В Института за литература е от 1980 г., където защитава докторска дисертация на тема "Българо-унгарски литературни взаимоотношения 1877–1944" (1985). Тя е ст.н.с. ІІ ст. от 1996; ръководител на секция "Сравнително литературознание" от 2002 г. Преподава в СУ "Св. Кл. Охридски", специалност "Унгарска филология". Автор е на десетина книги и около 100 публикации в областта на унгарската литература, превода и литературните връзки. Съставител на антологии на унгарската литература. Издала е книгите: "Унгарската художествена литература и възприемането й в България (1878-1944)" (1990), "Унгарско-български разговорник / Magyar-bolgár társalgási könyv" (съвм. с Дьозьо Токач; 1994), "Панорама на унгарската литература. Очерци и антология" (1995), "Унгария в духовния живот на банатските българи (1867-1918)" (1995), "A legnépszerűbb külföldi költő (1878-1944) / Forditotta Rákosi Gábor" (1998), "Унгарската книга в България: Библиография (1882-2000)" (2001), "Панорама на унгарската литература - ХХ век. Очерци. Антология" (2002), "Унгаристични пространства. Сб. студии и статии" (2008).