Болко, болко-о, болчице! - Александър Геров

Болко, болко-о, болчице!
Автор: Александър Геров
Обем: 136 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Прозорец"
Мека подвързия
Дата на включване: 2019-04-20
Нашата цена: 10.92 лв
 

В това издание са включени и подредени хронологически най-емблематичните стихотворения на Александър Геров (1919 –1997), с което се отбелязва неговата 100-годишнина.

Определен от критиците като „жив класик в лите-ратурата ни“ с ореол на „легендарна личност“, поезията му обединява хора с различни идейни и философски убеждения. Сложна личност в емоцио-нално отношение, Александър Геров успява да навлезе в дълбините на човешката същност и да създаде едни от най-вълнуващите си творби за сърдечната близост и хармонията в чувствата, за съзидателната сила на живота, но и за самотата и тревогите, за смъртта, която вижда като друг вид живот, дори като живо същество.
Геров, който цял живот е в непрестанно раздвоение между материално и духовно, между действи-телност и сън, между реално и абсурдно, търси космическия смисъл на случващото се и става изра-зител на най-дълбоките страхове и надежди на чо-века във всяка епоха.