Спазвам правилата - Учебно помагало за часа на класа за 1 клас (по новата програма) - Любен Витанов

Спазвам правилата - Учебно помагало за часа на класа за 1 клас (по новата програма)
Автор: Любен Витанов
Обем: 0 стр.
Формат в мм.:
Издател: ИК "Рива"
Мека подвързия
Дата на включване: 2021-08-08
Нашата цена: 5.70 лв
 

„Спазвам правилата“ покрива очакваните резултати и стандарти за обучение по БДП, защита от бедствия и аварии и гражданско образование, като запазва и доразвива интегрирания подход за преподаване и учене. Помагалото съдържа: • Теми за културата на поведение, инициативността и предприемчивостта, здравното образование, опазването на природата, празниците и др. • Обогатени техники за активно учене в часа на класа чрез повече проблемни ситуации, проучвания, изразяване и защита на позиция, дискусии, игри, работа по двойки и в екип, казуси, активни рисунки и др., съобразени с възрастта. • Увеличен брой на практическите задачи и на приложенията с акцент върху ученето чрез трансфер. • Работа със стикери, при която учениците оценяват различни ситуации и казуси и се самооценяват. • Електронни ресурси за допълване и онагледяване на учебния материал.