Да успееш по математика с Монтесори по методиката „Сингапур“ -

Да успееш по математика с Монтесори по методиката „Сингапур“
Автор:
Обем: 144 стр.
Формат в мм.:
Издател: ИК "Колибри"
Мека подвързия
Дата на включване: 2021-08-09
Нашата цена: 17.10 лв
 

Тази тетрадка предлага над 100 различни и последователни занимания, съобразени със Сингапурската методика и тази на Мария Монтесори, за да могат децата в предучилищна възраст и в 1. клас да се запознаят с основните аритметични действия. Чрез: 1. Конкретен подход: работейки с нагледни материали (карти, кубчета и др.), детето успешно осъзнава понятията за количество, брой, число... 2. Нагледен подход: заниманията карат детето да си представя в много ясна графична форма (схеми, рисунки) числата и математическите ситуации. 3. Създаването на модели и образното представяне се изразяват поетапно под формата на аритметични действия. Следвайки пътя на това запознаване със смятането, детето: - Открива всяко ново понятие чрез упражняване на поетапните действия, като едновременно обяснява на глас разсъжденията си за числата (до 10, до 20, по-късно до 99), дължините, фигурите, количествата, събирането и изваждането. - Затвърждава наученото с помощта на упражнения, в които прилага отново стратегиите, които е открило по време на заниманията: да представя схематично количества, а след това да използва съответните математически знаци, за да премине към абстрактното представяне. - Използва материалите, свързани с упражненията. Линийките за смятане, картите с числа, кубчетата и др. му помагат да осъществи лесно конкретните и образните етапи на обучението. С материали за многократна употреба!