Активна възпитателна система - Весела Гюрова, Ася Асенова, Мария Валявичарска, Анжелина Янева

Активна възпитателна система
Автор: Весела Гюрова, Ася Асенова, Мария Валявичарска, Анжелина Янева
Обем: 196 стр.
Формат в мм.: 210х300
Издател: ИК "Сдружение Азбукари"
мека подвързия
Дата на включване: 2021-11-14
Нашата цена: 35.49 лв
 

Комплект от 2 броя образователни помагала. "Активна възпитателна система" - под това заглавие са две образователни помагала, в които по иновативен начин се акцентира на възпитанието и на извънкласните дейности на децата. Едното е предназначено за деца, ученици и младежи, а другото - за учители, възпитатели и посредници на знанието (ментори). Обученията по темите - "Здравословен начин на живот", "Психология и психично здраве", "Физическо възпитание и спорт" постигат добър баланс между усвояването на материята, възможността за практическо прилагане на наученото и изграждането на положителна поведенческа промяна. "WellBeCome" методиката гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно функциониране, съобразно индивидуалните потребности на децата, младежите, и педагозите. Препоръчваме иновативната образователна методика "WellBeCome" на готовите да приемат и предават знанието за израстване на личността, да прилагат практики за грижа за здравето и дълголетието, да поддържат бодър дух в силно тяло и да създават хармонични междуличностни отношения. Създадохме тази образователна формула за извънкласни дейности, с цел успешно постигане на взаимодействие в общуването на учителя, ученика и родителя. Целта е да подобрим разбирателството между децата по време на тяхното обучение и израстване. Белезите на съвремието - липса на социализация, еднообразно ежедневие, отсъствие на физическа активност, прекалена натовареност с учебни занятия може да бъдат заличени с обучение за здравословен начин на живот за деца и младежи. "WellBeCome" е модел за образователен, здравен активизъм и иновативни педагогически практики, а формулата е успешно приложима в образователния процес. Съдържанието подпомага младите хора да усъвършенстват уменията и компетенциите си в различни области, да повишават мотивацията си за развитие и да стимулират потенциала си в споделена общност. "WellBeCome" дава възможност за разнообразна познавателна активност на участниците в учебния процес, с достъп до полезна информация, повече нови идеи и ресурси за преподаване, и учене. "WellBeCome" ангажира учениците и учителите с по-творчески дейности, интересни и разнообразни задачи, които събуждат любопитството и информираността, за да развият синергия - ефектът на съвместно действие в образователния процес. Внедрена е комбинация от методи и подходи, гарантиращи максимална интерактивност, постоянен обмен на знания и диалогичност. Възможна е употребата на презентации, ролеви игри с учениците и учителите и работа по групи, като се насърчава неформалното учене, с цел постигане на оптимален ефект от провежданите занимания. "Сдружение Азбукари" се довериха на водещи експерти от Софийския университет "Св. Климент Охридски" - проф. д-р Весела Гюрова от Факултет по науки за образованието и изкуствата; доц. д-р Ася Асенова от Биологически факултет; гл. ас. д-р Мария Валявичарска Факултет по науки за образованието и изкуствата; проф. д-р Анжелина Янева от Департамента по спорт. Брой страници на помагалото за учители и родители: 108 страници. Брой страници на помагалото за ученици и младежи: 88 страници.