Преславската култура и изкуство през IX-X век. Студии и статии - Тотю Тотев

Преславската култура и изкуство през IX-X век. Студии и статии
Автор: Тотю Тотев
Обем: 196 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-02-02
Нашата цена: 9.60 лв
 

В книгата са включени студии и статии, посветени на културата и изкуството на Преслав през IХ-Х в. Заедно с отделни паметници на керамичната иконопис, трапезната рисувана керамика, художествената резба върху кост, торевтиката, ювелирното майсторство, клетъчния емайл и други са разгледани и въпроси за мястото и ролята на старопрестолните манастири и обликът на преславските кръстокуполни църкви.

Проф. Тотю Тотев е доктор на историческите науки (археолог и историк на изкуството - медиевист). Завършил теология в Софийския Университет "Св. Климент Охридски" през 1956 г.) Повече от 30 години работи в Българска академия на науките (Археологическия институт с неговия филиал в Шумен) като научен и старши научен сътрудник по средновековна археология. Ръководил е археологически разкопки и проучвания в първите ни столици Плиска, Велики Преслав и на други паметници от епохата на Първото българско царство. Особено важни са приносите му в изучаване на преславската художествена култура и старобългарското материално и духовно творчество през IХ-Х век. От 1990 г. е университетски професор и чете лекции по библейска и църковна археология, християнско изкуство, средновековна българска култура и история на Византия в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". От 1992 г. до 1995 г. е декан на Факултета по българска филология, история и теология, а от 1996 г. до 2000г. - ректор на Шуменския университет. По настоящем, освен в Шумен, чете лекции по църковна археология и християнско изкуство в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и в свободния университет във Варна "Черноризец Храбър". Автор е на десет монографии и над двеста студии и статии отпечатани в престижни научни поредици на нашата и чуждестранна периодика.