Агресивността на българина в условията на преход - Йоланда Зографова

Агресивността на българина в условията на преход
Автор: Йоланда Зографова
Обем: 126 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-04-05
Нашата цена: 6.72 лв
 

Времето на прехода към демокрация - бреме на различни промени в социалния живот, провокира промени и в душевния свят, и в поведенческите изяви на българина. Книгата анализира важни изменения в социалната психика - увеличаването на агресивността като начин на посрещане на всекидневните трудности и проблеми, като междуличностен стил на отношения, като характерен модел на поведение на голям брой личности, проявяващи го в публичното пространство, в медиите. Чрез богат емпиричен материал и анализи на съвременните особености на психичния ни живот на читателя се предоставя възможност да отчете сериозните факти относно масовизирането на агресивността и засилването на колективната обществена толерантност спрямо насилието и агресивността. Обществоведи, преподаватели и студенти биха могли да използват написаното за по-пълно осмисляне на социалните и психичните детерминати на засилването на агресията като важен процес в индивидуалната и масовата психика на българина.