Българският език през XX век - Съст. Василка Радева

Българският език през XX век
Автор: Съст. Василка Радева
Обем: 400 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-04-12
Нашата цена: 21.12 лв
 

Сборникът Българският език през XX в., съдържащ докладите, изнесени на националната конференция, посветена на проф. Ст. Стойков и 35-годишнината от отпечатването на т. I на Български диалектен атлас, трябва да се разглежда като научен труд, който отразява богатата и разностранна дейност на българските езиковеди и чуждестранни българисти при изследване и описание на нашия език във всичките му форми на съществуване, проява и употреба през XX век.

В сборника са очертани тенденциите в развитието на българския език, направена е оценка на съвременната българска езикова ситуация, откроява се модерната съвременна методология, прилагана в научните изследвания. Постигнатите резултати, тематичното разнообразие, навременното отразяване на езиковите промени, особено след промените, настъпили в Източна Европа след 1989 г., показват, че науката за българския език през XX в. е извървяла път на непрекъснато развитие и извисяване, на изравняване със стандартите на европейската и световната лингвистика.

Внимателният прочит на целия сборник показва, че в края на отминаващия XX век за езиковедите българисти задачите, пред които са изправени, са ясни и без отлагане те ще бъдат задължени да ги изпълняват при по-нататъшното следване и описание на българския език като част от общоевропейското комуникационно общество при запазване на неговата национална идентичност.