Duden. Френско-български и българско-френски картинен речник -

Duden. Френско-български и българско-френски картинен речник
Автор:
Обем: 781 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Труд"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2001-04-12
Нашата цена: 27.21 лв
 

Речникът DUDEN-ТРУД е осъвременено, пригодено за двупосочно ползване издание, създадено върху основата на популярната в Европа и в цял свят серия двуезични картинни речници ОХFORD-DUDEN.

В настоящия речник е използван немският тезаурус, изработен в Библиографския институт в Манхайм, с последните промени и осъвременявания от 1994 г. Френският текст е дело на преподаватели във Висшата школа за преводачи и в Новата Сорбона (Париж III) с участието и на редица френски специалисти, техници и занаятчии. В работата по намиране на българските съответствия по същия начин са привлечени специалисти в разни области на знанието и човешките дейности, преводачи, лексиколози и пр. Двата индекса в края извънредно много увеличават стойността на речника, превръщат го в двупосочен, тоест в два речника в един том.

Речникът е изработен на тематичен принцип. Всяка двойна страница представя присъщия за дадена област речников фонд с точните френски обозначения и българските им съответстия. Тематичният принцип спестява продължителното издирване на отделни термини, като събира в една двойна страница цялата терминология, свързана с определена специфична област.

Изображенията придават известен вид информация по-лесно и по-бързо от всякакви словесни обяснения и описания. Онагледяването и тематичният принцип, както и големият дял специфична и техническа терминология правят от настоящия двуезичен речник с два входа нужно допълнение към всеки френско-български и българско-френски речник. Работата с него е от особена полза за всеки, който изучава един от двата езика, както и за всеки, който по един или друг повод и в различна форма осъществява превод между тях. В днешния цялостен и взаимообвързан свят необходимостта да се вършат и двете става все по-наложителна за все по-голям брой хора, превръща се в условие за включването в съвременния живот.