Да мислим Другото-образи, стереотипи, кризи XVII-XX век - Съст. Николай Аретов

Да мислим Другото-образи, стереотипи, кризи XVII-XX век
Автор: Съст. Николай Аретов
Обем: 509 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Кралица Маб"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-05-04
Нашата цена: 9.10 лв
 

Два важни проблемни възела се открояват в съвременния хуманитарен дебат: идентичността и нейните измерения и националното, неговата същност и начините за осмислянето му. Присъствието им в политическите дискусии и в публицистиката е неизменно. Споровете преминават и в ежедневието на хората, които са заставяни да взимат страна по проблеми, формулирани, а и натрапени им от елитите и "по-високите" дискурси. Пълноценното осмисляне на идентичността е възможно само ако се държи сметка за разнообразните отношения между Аза и Другия, за образите, които субектите на Х идентичността си създават за света около и основните фигури в него.

Тази проблематика представлява интерес за различни научни дисциплини и реално присъства в изследвания на литератори, историци, етнолози и фолклористи, социолози, психолози и т.н. Настоящият сборник се опитва да предложи територия за разгръщането на дискусиите. Той е резултат от международна интердисциплинарна научна конференция, организирана от Българското общество за проучване на XVIII век, Института за балканистика, Института за литература и Софийския университет. Тя се превърна в място за плодотворен диалог между учени от България, Гърция, Албания, Румъния, Франция, Белгия, САЩ, Русия. Сборникът събира разгърнати варианти на изнесените доклади, които изграждат един палимпсест от несъвпадащи образи, в които могат да се разчете не само възела от пристрастия предразсъдъци, но и волята за обективно познание.