Тетрадка №2 по български език за 4. клас на СОУ - М.Москов, Т.Бановска

Тетрадка №2 по български език за 4. клас на СОУ
Автор: М.Москов, Т.Бановска
Обем: 48 стр.
Формат в мм.: 200х250
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-05-06
Нашата цена: 4.21 лв
 

1. Еднозначни и многозначни думи
2. Словообразуване
3. Словотворчество
4.Сложни думи
5. Съчинение-повествование - разказ по преживяване
6. Форми за множествено число на съществителните имена
7. Членуване на съществителните имена
8. Съчинение-разсъждение
9. Правопис на прилагателните имена
10. Образуване на прилагателните имена
11. Прилагателно име - пряко и косвено значение. Синоними
12. Употреба на прилагателните имена
13. Изговор и правопис на числителните имена
14. Лице, число и време на глагола
15. Образуване на глаголите
16. Правопис на представките
17. Време на глагола
18. Правоговор и правопис на окончанията за сегашно време
19. Употреба на сегашно време
20. Употреба на минало свършено и минало несвършено време
21. Съвместна употреба на изучените глаголни времена
22. Наречие и видове наречия
23. Употреба на наречията
24. Съчинеиие-описание на картината „Овчари край село Брезово" от Златю Бояджиев