Морал, закон, професия - Д-р Симеон Кожухаров

Морал, закон, професия
Автор: Д-р Симеон Кожухаров
Обем: 104 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Христо Ботев"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-05-11
Нашата цена: 3.64 лв
 

Предлаганата на българския читател книга на д-р Симеон Господинов Кожухаров, получил неотдавна и научната степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ", озаглавена съвсем скромно и непретенциозно "МОРАЛ, ЗАКОН, ПРОФЕСИЯ" е едно рядко приятно и полезно научно творческо явление. Едва ли някой може да посочи като пример голям специалист по гръдна хирургия, който да познава с такава теоретична дълбочина, психологична тьнкост и многостранност професията си, съдбата, мъките на ежедневната дейност не само на лекарите-хирурзи, но и практиката на лекарите от останалите специалности в България в днешните изключително сложни и трудни условия на преход към пазарна икономика и развитие на демокрация на европейско равнище. По компетентност на разработката и на повдигнатите в книгата въпроси от хирургическа, етическа, правна, логическа, психологическа, социална, педагогическа, управленска и т.н. гледни точки тя няма равна на себе си! С цел да представи в изследването си всички проблеми, които решава теоретически, в неразривно професионално-хирургично и научно-етическо единство за отношението си към пациентите, с всеотдайната грижа те да бъдат спасени от злото, авторът е разкрил отдавна назрели и нужни истини за всеки лекар-хуманист. Все с тази цел, за да помогне научно-професионално и научно-етически на здравните ни кадри, сьвсем новаторски и с голям ефект в дяволски трудните за цялото население в страната ни социални условия, д-р Симеон Господинов Кожухаров поставя в анализа си всички въпроси на съвременна, истински демократична пробна база и сочи научно-правни решения за управление на цялата ни здравна система (от Министерството на здравеопазването до първичното здравно звено). Хирургическият професионализъм, съчетан с етическата висота на моралността в работата с пациентите не могат да постигнат нужния лечебен ефект и действеност, ако не съществува строг и прецизен съвременен закон за здравеопазването.