СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА В БЪЛГАРИЯ - Красимира Байчинска

СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ И СОЦИАЛНАТА ПРОМЯНА В БЪЛГАРИЯ
Автор: Красимира Байчинска
Обем: 344 стр.
Формат в мм.: 195x125
Издател: ИК "Проф. Марин Дринов"
Мека подвързия
Дата на включване: 1999-06-10
Нашата цена: 5.57 лв
 

В книгата са анализирани актуални проблеми на прехода в България- демографски процеси, социална и икономическа активност, социални конфликти и дилеми, бариери пред социалната трансформация, междуетнически и ценностни аспекти на промяната. Отделено е внимание и на методологичните проблеми на социалните науки в условията на прехода на България (промяна и приемственост, историческо наследство, теоретично моделиране на промяната), очертани са социалните аспекти на научната дейност и на образованието. Представените резултати свидетелстват за креативния потенциал на социалните науки за анализа на острите проблеми на времето, в което живеем, и за създаване на по-цялостна и обективна картина на прехода в България.