Неправилни глаголи в английския език ( с транскрипция ) - Съст. Нели Стефанова

Неправилни глаголи в английския език ( с транскрипция )
Автор: Съст. Нели Стефанова
Обем: 30 стр.
Формат в мм.: 165х115
Издател: ИК "Византия"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-05-25
Нашата цена: 1.82 лв
 

Неправилните глаголи са останали в съвременния английски език от староанглийската система за спрежение. Наричат се неправилни, защото образуват своите форми за Тhе Раst Indefinite Теnsе и Раrticiple II не по правилата. Тоест, не чрез добавяне на -еd, или -d към infinitivе или чрез промяната на у в -ied. Някои от тях имат едновременно правилна и неправилна форма.

Количеството на тези глаголи (около 200 разпространени) е значително по-малко в сравнение с десетките хиляди „правилни" глаголи. Неправилните глаголи изразяват обикновени, ежедневни и познати действия и състояния. За изучаващите английски език нещата на практика се свеждат до запомнянето им. Неправилните глаголи трябва да се знаят наизуст.

Справочникът съдържа 246 неправилни глагола. За да схванете напълно смисъла на всеки един от тях, вземете подробен речник и вникнете във всички значения на глагола. Научете наизуст неправилните форми.