Култура и традиция на малкия град - Мила Сантова

Култура и традиция на малкия град
Автор: Мила Сантова
Обем: 223 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-07-12
Нашата цена: 15.36 лв
 

„Култура и традиция на малкия град" е съпоставително изследване на типологично равнище на културата на два модела малък град - в Източна и в Западна Европа. Върху богат емпиричен материал от малкия град Банско в България и малкия град Бенш в Белгия се очертава монографичен тип културологичен анализ, в който специално внимание се отделя на типа художествена креативност: иконописна школа в Банско и луажерия в Бенш. Обособяват се два типа механизми на участие на художествената креативност и нейната продукция в моделирането на национална идентичност.