Философия и медицина - Владимир Иванов

Философия и медицина
Автор: Владимир Иванов
Обем: 183 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-07-12
Нашата цена: 7.20 лв
 

В монографията се разглеждат теоретичните проблеми на медицинската наука, съотнесени към някои основни философски категории, като се проследява влиянието върху медицината на главните направления в съвременната философия. Но разработките на автора в тази насока не носят чисто теоретичен, абстрактен характер. Пряко или косвено, те са свързани с проблемите на клиничната медицина; а оттук - и с практическата дейност на лекаря и медицинския екип изобщо. Важно място в тази връзка заемат въпросите за причинността в медицината, за целостността на организма, за йерархията на неговите функции, за неговата адаптация и саморегулация, за отношението между психичното и соматичното. Застъпваните становища водят до обстойна обосновка на теоретичните основи на психосоматичната медицина.

Монографията е предназначена преди всичко за лекари, философи, психолози (с клиничен профил). Но тя би представлявала интерес и за всеки читател с широки интелектуални интереси.