Михаил Арнаудов. Биобиблиография - Кръстина Гечева

Михаил Арнаудов. Биобиблиография
Автор: Кръстина Гечева
Обем: 275 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-07-16
Нашата цена: 8.06 лв
 

Биобиблиографията отразява цялостната научна дейност на проф. Михаил Арнаудов - от първата му публикация през 1893 г. до 1998 г. Включена е и литературата за живота и творчеството на учения. Публикациите - монографии, студии, рецензии и отзиви, са подредени хронологично. Всяко заглавие е придружено с анотация, подчертаваща най-същественото в произведението. Представени са и всичките рецензии, отзиви и полемики върху неговите трудове.
Помощният апарат, с който е снабдена биобиблиографията, разкрива многостранния характер на публикуваните произведения.
Трудът има безспорно значение не само като база за изследователска дейност върху творчеството на видния учен, което бележи епоха в нашето литературознание и фолклор, но ще представлява интерес и за широката ни културна общественост.

ИСТИНСКАТА НАУКА СЛУЖИ НА ИСТИНАТА И НА ЖИВОТА. КАКЪВТО И ДА БЪДЕ НЕЙНИЯТ ПРЕДМЕТ, ТЯ ТРЯБВА ДА ИМА ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИЗНЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА НАРОДА, ДА ОПЛОЖДА НЕГОВИЯ ДУХ, ДА ПОДПОМАГА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ, ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНА В НАЙ-ШИРОКИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА. НАУКА, ОТКЪСНАТА ОТ УМСТВЕНИТЕ, НРАВСТВЕНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ НУЖДИ НА ДАДЕНА ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА, Е НАУКА ЯЛОВА. АКО САМИЯТ НАУЧЕН ТРУД ИМА СВОИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, НЕВСЯКОГА ДОСТЪПНИ ЗА НЕПОСВЕТЕНИТЕ, РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТОЗИ ТРУД МОГАТ И ТРЯБВА ДА НАМЕРЯТ СВОЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ В РАЗНИТЕ КЛОНОВЕ НА ОБЩИЯ КУЛТУРЕН НАПРЕДЪК.

ПРОФ. МИХАИЛ АРНАУДОВ

Кръстина Гечева е известен библиограф, автор на няколко библиографски труда, между които „Биобиблиография на Йордан Иванов" (1974), „Българската култура през Възраждането" (1986), „Българската историческа наука. Т. 5." (1985) и на други публикации в периодични издания и еднократни сборници.
Работила е в Института за история при Българската академия на науките в Проблемна група по историческа библиография.