Български векове. Списание 1/1999 г. -

Български векове. Списание 1/1999 г.
Автор:
Обем: 103 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Тангра"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-07-22
Нашата цена: 2.73 лв
 

В първи брой на списание „Български векове" редакционна колегия има желанието да ви предостави изследвания, становища, мнения, прогнози и хипотези за произхода, етногенезиса, историята, културата религията и бита на Българите от най-дълбока древност до наши дни.

Хронологическият и тематичният обхват не са израз на претенция, а по-скоро стремеж към разнопосочност и цялостност, каквато е и съдбата на нашия древен народ.

В списанието ще се опитаме да ви срещнем с различни становища, със спорни, а понякога и взаимноизключващи се апотези, защото целта ни е да обхванем по-голям спектър от твърде пъстрата палитра на българознанието.

За да имат читателите ни представа кои сме и какво бихме искали да им кажем, в книжка първа излагаме вижданията за списанието и конкретния период и проблематика, по които работи всеки един от членовете на редакцията. Включени са и част от докладите на състоялата се през декември, м. г. конференция за Българите до края на VII в., която предизвика голям интерес и бе посетена от стотици слушатели. В рубриката „ Рецензии и отзиви " ще ви представим мнения впечатления по новоизлезли книги, сборници, студии на изследователи, които се занимават с проблематиката на Българите у нас и в чужбина.

В рубриката „За и против " ще прочетете нетрадиционни или силно оспорвани становища.

С публикувания Меморандум изразяваме състоянието на съвременните ни виждания и посоката на бъдещите ни намерения.

Издателството